Đời tôi yêu biển yêu thơ

Sáng ra thức giấc năm giờ biển xanh

Vài câu mỗi bữa mỗi dành

Cuối tuần tôi mới hoàn thành bài thơ

Lắm khi chẳng rảnh rổi giờ

Kém may mắn các nhờ thơ đương thời

Nghề câu khổ lắm ai ơi

Đêm dầm sương gió ngày phơi nắng vàng

Sanh ra thân mẫu nghèo nàn

Trường  đời phải học thời gian dãi dầu

Làm con chữ hiếu dẫn đầu

Mong ơn hồi báo là câu Mẹ bày

Hơn thua là tánh tranh tài

Tay hay nhịp thước các ngài đồ sơ

Nhân tâm tính tốt con người

Biết thương kẻ khổ chẳng cười nhạo ai

Trời sanh cốt cách hình hài

Phong trần ai cũng nhớ ai dưới trời

Khóc chăng là trách ở đời

Nói năng khiêm tốn dùng lời từ tâm

Trường làng tuy học lớp năm

Trường đời vẫn học đến trăm tuổi người

Ai cười mặc kệ ai cười

Nhớ lời Mẹ dạy làm người khoan dung

Giúp nhau cái lúc khốn cùng

Thương nhau hoạn nạn ngồi chung một thuyền

Con nghe lời dạy Mẹ hiền

Con không trách họ đề phiền Mẹ đâu

Đêm nay trên chiếc thuyền câu

Yêu thơ yêu Mẹ yêu màu biển xanh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here