XUÂN 2010 KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Đất khách nghỉ thâm TÌNH

TÌNH có mấy AI

AI hiểu lòng mình trăm nổi nhớ

Quê nhà lo đạo NGHĨA

NGHĨA nhân là THẾ

THẾ nào biết được vạn lần thương

HOÀNG GIA ANH

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here