Ngày tháng lẹ làng trôi

Thắm thóat hơn năm rồi

Chút tình còn nhớ mãi

Nhớ một người con gái

Thường hỏi cháu về nàng

Lần đầu thơ lên trang

Nàng tận tình giúp đở

Liên hệ với trang thơ

Tôi thường hay ngẩn ngơ

Mến thương nàng chi lạ

Nhớ nàng nhiều hơn cả

Còn lời nào đưa sang

Nàng là hoa phù tang

Là vầng trăng sớm tỏa

Ta vẩn mải là ta

Từ dạo bườc vào thơ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here