Thưa quý vị độc giả thân mến,”Tuyệt” là một thể thơ thất ngôn bát cú, bề ngoài cũng bình thường như bài thơ khác. Tuy nhiên, mặt trái của sự bình thường ấy, mỗi câu trong 8 câu, “Tuyệt” đang che dấu bí ẩn vô cùng độc đáo.Và “Tuyệt” cũng đang lôi cuốn tôi đi sâu vào đam mê sáng tạo.

Hầu cống hiến quý vị độc giả thân thương đổi mới cách nhìn về nền tảng vườn thơ vừa mới khai sinh giữa miền đất quê hương yêu dấu.

Một lần nữa, quý vị độc giả giúp tôi giải mã dùm trắc ẩn sau lưng của bài thơ “ Tuyệt”

Sau khi bí ẩn lộ nguyên hình trong net. Nếu có sự mạo phạm nào tôi xin quý vị yêu thơ rộng lòng nghĩ tình độc giả chúng ta đồng mua vui nên rộng long miễn chấp.

Hoàng Gia Anh

 

TUYỆT    

lầu hồng gõ cửa có chủ không?

Lở đường mưa dội muốn vào trong

Những nghe hai cuốn đề thi ướt

Thắm lạnh khi vào mủ vớ hông

Hủ đậy rượu đào đôi bao tỉn

Đếm đeo chuỗi ngọc một vài xâu

Trên lầu kiều nữ ong eo đứng

Dưới trướng vương tôn kéo đứng hầu.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here