Tôi đã đọc bài [Quê hương và Mẹ ]

Quê hương nghèo đời Mẹ lắm gian nan

Đàn con Mẹ trên cánh đồng lam lủ

Người phu thồ đầy ngập cả xe than

Đám học sinh gia cảnh bởi cơ hàn

Nên bỏ học vào cánh đồng hoang dả

Đứa cấy mạ dưới cơn mưa tầm tả

Đứa vào rừng đốn củi bán chiều nay

Thương quê mình và thương cả những ai

Tôi vẩn khổ biết làm gì phải lẻ

Thơ tôi viết gởi thương về đất Mẹ

Thương dân nghèo Quảng trị đổi quê hương

Vào Bình long lo làm rẩy lập vườn

Trồng khoai bắp đở thêm phần lao khổ

Dưới nắng cháy cơn mưa trời dông tố

Họ vẩn cười đời sống vẩn thay ngôi

Chợ La ghi quê mới đổi cuộc đời

Sống hòa nhập cùng chung người bản xứ

Ba mươi tết lòng mọi người trông đợi

Mùa xuân về thay đổi mới tương lai

Tôi đả đọc bài [ Quêhương và Mẹ]

Xưa Mẹ nghèo?? Tôi cũng khổ như ai./.

                         Viết tặng Đinh Thị Hiệp , xin thành thật cảm ơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here