Lại thêm một bức ảnh… không lạ trên báo đảng. Đó là ảnh lính Trung Quốc bồng súng nghiêm trang cạnh cột mốc chủ quyền Trung Quốc, minh họa cho bài thơ viết về Trường Sa của ông Tổng Biên tập.

Ảnh lạ”, lặp đi lặp lại mãi thành ra không lạ. Lần này, nó xuất hiện trên một tờ báo đảng: báo Đak Lak, cơ quan ngôn luận của đảng bộ tỉnh Dak Lak.

Đó là ảnh lính Trung Quốc bồng súng đứng nghiêm trang bên cột mốc chủ quyền Trung Quốc. Vậy mà nó lại được dùng để minh họa cho một bài thơ viết về Trường Sa của nhà thơ Trương Minh Thắng, Tổng Biên tập báo Dak Lak.

Lính Trung Quốc, cột mốc chủ quyền Trung Quốc, quốc huy Trung Quốc và bản đồ Trung Quốc được dùng minh họa cho bài thơ về… Trường Sa!

Đây là ảnh chụp lại trang 8+9 báo Dak Lak, số ra ngày 29-4-2010:

Hết web Đảng Trung ương
Lại báo Đảng địa phương
Toàn chơi phò Trung Quốc
Thật là quá khác thường

Bao hội đồng chột mắt
Bao ban bệ thông manh
Ngồi ăn lương ngủ gật
Chỉ vơ tiền là nhanh
(Thơ bình của Trương tuần)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here