Ta mang áo gấm về làng

Đừng quên mang « tấm lòng vàng » tặng quê

Tấm lòng vàng

logonhom

Cảm ơn mỗi tấm lòng vàng

Làm ân nhân kẻ nghèo nàn nắng sướng

Bảo trợ bát cháo tình thường

Giúp người nghèo khổ quê hương tận cùng

Đàn gà một mẹ con chung

Người giàu sang ! kẻ khốn cùng tả tơi

Đói lòng tội lắm ai ơi

Ta hãy thương đời giúp kẻ không may

Bả trợ bát cháo « tâm đầy »

Thương người liên kết vòng tay ân tình

Tôi mời cô chú chị anh

Yêu người như bản thân mình máu tim

Lòng nhân đâu dễ gì tìm

Chữ tâm hòa nhịp trái tim giúp đời

Bớt đi tí tí ăn chơi

Cho đi một chút tiền lời hôm qua

Dể làm nghĩa cử người ta

Thường tình nhân loại xót xa nghèo nàn

Mọi người giảm thiểu xài sang

Giúp kẻ nghèo nàn cả tháng ăn dư

Xét rằng họ cũng con người

Không may lộn kiếp cuộc đời lang thang

Ta mang áo gấm về làng

Dừng quên mang « tấm lòng vàng » tặng quê

Thương nhau gởi chút tình về

Duy trì bát cháo tâm quê hương nghèo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here