Tình nặng văn chương nghĩ đá vàng

Câu thần cụ đã họa thơ sang

Quê nhà mòn gót chân lưu luyến

Đất khách còng lưng nhớ ngập tràng

Hoằng nặng núi thơ tình khó bước

Buân khuân ý tiển ở cung đàn


Chia tay mới hiểu lòng thi hữu

Tha thiết nhìn nhau buổi tiệc tàn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here