TÌNH THƠ VÙNG ĐẤT ĐỎ

 

Ngày về thăm lại quê hương

Ngờ đâu gặp bác chung đường túi thơ

Lòng của bác ước mơ giòng bút

Tâm của tôi mong phút hồi hương.

 

Cùng nhau nặng gánh thi trường

Cùng nhau dẫn bước chung đường thi nhân

Tôi và bác xa gần mới biết

Lấy tình người tha thiết hỏi han.

 

 

Giờ này chung ngỏ chung làng

Chung nền văn hóa chung đàng thơ thương

Thơ của bác quê hương từ ngữ

Lời của tôi cùng chữ cha ông.

 

Xét ra ta cũng một nhà

Cùng ngòi bút Việt chung hòa mực nam

Ý tôi thăm bác bao gồm

Lời tôi tỏa rộng giữa vòm trời tây.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here