Cheo leo ngọn núi tận mây xanh

Dốc đá trèo lên tới ngọn ngành

Lũ bướm dẫn đường đôi ba chú

Đàn chim đưa lối một vài anh

Lơ thơ cành liễu rung theo gió

Lát đát hoa tàn rơi rớt nhanh

Cố trèo lên núi như mình tưởng

Để gặp nàng tiên gặp yến oanh

Dám hỏi ông trời đôi ba lẽ

Bày chi già cả với xuân xanh

Phải chăng trên núi nàng tiên đứng

Đợi khách trần gian quá lộ hành ???

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here