Cùng nhau cùng nhau

Trên một chuyến đò

Hoàng gia anh net

Hoàng gia anh net

Xem hò miền trung

Hò là hò hò ơ

Hò là hò hò ơ

Yêu quê yêu quê

Đến thế là cùng

Yêu quê yêu cả

Giống dòng Hùng Vương

Ba miền Nam Bắc Trung thương

Yêu quê yêu quê

Yêu quê yêu cả

Nẻo đường quê hương

Hò là hò hò lơ

Hò là hò lơ ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here