Có những mảnh tình yêu đang vỡ vụn

Ta ngồi đây ráp nối cuộc hư không

Cơn gió đến cướp mảnh tình vụt mất

Thì hỏi ai thấy vậy chẳng đau lòng

Có nhiều bức thư tình trên biển mặn

Bao thời gian thức trắng mổi đêm thâu

Bổng cơn mưa từ đâu dồn dập đến

Rửa tan đi dòng mực lở loang màu

Làm sao đọc thư tình không có chử

Nên nàng thơ đâu thấu nghỉa yêu nhau

Có một đóa hoa hồng trên biển mặn

Ta vì em giử mãi vẩn tươi màu

Dẩu ngang trái biển tình nhiều sóng gió

Ta yêu nàng đè nén mãi cơn đau ! ! !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here