Đêm qua thăm trúc đông hiên

Ý thơ chưa cạn ngói nghiêng mực còn

Lòng thi sĩ tâm hồn trong trắng

Suốt quảng đời mang nặng túi thơ

Gặp nhau tưởng một giấc mơ

Lần đầu quen được nhà thơ bên nầy

Chút duyên thi hữu tỏ bày

Chút tình tôi cũng viết vài ý thơ

Thăm tình thi hữu ước mơ

Trúc xinh nghiêng bóng bên bờ đậu thưa

Đông xuân thu hạ bốn mùa

Hiên trong thi phú cổng ngoài hoa tươi

Lần đầu gặp gỡ tương phùng

Xem qua gia chủ khen tài

Vội vàng phúc đáp sau rào

Chủ nhân mở lối, khách vào đề thơ

Vái chào giã biệt nhà thơ đông tình

Sao tôi nhớ mãi thân tình Đông Hiên.

Hoàng gia anh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here