Công dân Việt Nam, dù là cây bút chuyên hay không  chuyên đều có thể dự thi bằng tác phẩm không quá 2.000 từ (và 2 ảnh); nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật. Bài dự thi phải chưa được đăng ở bất kỳ báo, trang web hay blog nào. BTC nhận bài dự thi từ ngày 10-7 đến ngày 10-10 tại địa chỉ email:  nguyetcat@camnanggiadinh.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here