Cháu hoàng tân có hỏi !

Vì sao chuyển biển này cậu sáng tác thơ ít thế ! vỏn vẹn chỉ có một bài, như vậy để ai xem.

Cháu ơi ! cậu đã có gắng lắm rồi ,chưa sáng ra, cậu đã thức sớm hằng đêm, mỗi mình ngồi thơ thẫn, chép – chép – cậu chép hoài, cuối cùng xem ra chẳng được.

Chuyển biển này sáng tác tình thơ sao khó thế, cậu xoay đôi một vòng qua đề tài “ Biển nước “ cậu không viết được gì hơn, mỗi khi nghỉ đến hoàng trường thì máu yêu quê sôi sục căm hờn,thương quốc mẫu nghe đến tên lũ giặc ngàn năm lòng bừng bừng như núi cháy !

Nay cậu đã già rồi, tuổi càng cao, tính tình đổi thay nóng nảy ! lăm khi chữ nghĩa lên cơn, viết ra ngại độc giả chê cười ! thấy không xong cậu đổi qua thể loại tình người, thương ơi nhìn đồng bào ruột thịt đói , cậu tưởng như mình đang đói ,vào trang mạn, nhin thấy các cháu bưng từng bát cháo tâm,chuyền tay nhau qua mỗi người, bàn tay nhân từ bắc ái ,mới lớn lên đã thấu đạo nghĩa tình người, trong lòng cậu đầy ắp cảm xúc vui tươi, chuyện thơ thẩn chuyển biển sau sẽ tính, còn tình người đối với người là con đường nhân tâm đang nói tới dễ gì chúng ta tìm được,giữa dòng đời xã hội, đang đua nhau nâng cấp ,Nền phú quí tư gia  

                                                                                                            Hoàng gia anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here