Nước nước, non non, nước nước non

Mẹ ơi tình nước ở tim con

Trời quê chạnh tưởng vầng trăng bạc

Đất khách đau lòng dạ héo hon

Giọt thảm khó tan trăm nổi nhớ

Vạn sầu xao xuyến tấm lòng son.

Mây giăng tứ hải trời thăm thẳm

Gió tạt năm châu núi vạn hòn.

Sáu khắc lòng lo cho vận nước

Năm canh trằn trọc đạo chồng con.

Mây xanh vời vợi ai kêu đó

Gửi mảnh tình riêng với nước non.

Gửi mảnh tình riêng với nước non

Bao lần trăng khuyết lại trăng tròn.

Tâm tư lo lắng nào ai biết

Lưu lạc quê người khúc nỉ non.

Thương thay phần số cảnh hai quê

Nửa ở bên đây, nửa muốn về

Đạo nghĩa can thường bao nổi nhớ

Tấc lòng vị quốc bấy lê thê.

Nghe tin xâm lược căm gan thật,

Tự thán vầng thơ viết gửi về.

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy

Chút lòng còn nợ với tình quê.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here