Đồng trì xa thị cận giang

Cầu xưa đã gãy cắt đàng bang giao

Ở đây thưa thớt đồng bào

Nhân tài ít ỏi anh hào lưa thưa

Hàng tre rơi lá đong đưa

Nhành dương rủ bóng buổi trưa mát đàng

Ghe chài qua lại trường gian

Dân nông nhổ cỏ bên đàng nắng phơi

Ai về dưới đó thăm chơi

Hoàng Gia xin gởi đôi lời hỏi thăm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here