Ngút ngàn lửa cháy quán cờ Tây

Nhìn đống tro tàn đã phủi tay

Lửa đốt đuôi chồn co cẳng chạy

Khói xông mắt quá vội vàng bay

Lâu nay quán đắt, tiền như nước

Một phút tan tành theo khói mây

Hỡi xe cứu hỏa đi đâu vắng

Chẳng đến ra tay chữa lửa này !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here