Tác giả : Hoàng Gia Anh

 

 

Tôi trở về thăm người vợ cũ

Thăm con tôi nay đã tuổi mười hai

Chắc nó lớn hình hài xem được lắm

Hay cần cù cuộc sống khổ nay mai

Mười mấy năm trở về không đắp lại

Đề lòng tôi nhớ mãi với thương hoài

Rồi một hôm tôi về đồi xóm cũ

Nghe tin buồn người vợ đã sang ngang

Mắt hoa lên đôi chân chùn dựng lại

Lòng đau thương theo từng tiếng thở dài

Nhà tôi đó tấm bình phong còn đó

Bức tường kia hình bóng đã thay ai

Đứa con tôi góc nhà ngồi xo xó

Người ốm nhom thời thế vẽ hình hài

Tôi muốn vào ôm con mình thật chặt

Lại ngở ngàn hạnh phúc khỏi tầm tay

Tôi bỏ đi, quà cho con gởi lại

Sang mai này nó sẽ ngỡ ngàn thay

Tha cho Ba tránh cơn buồn gặp gỡ

Ruột gan nào nhìn trời đất cuồng xoay

Quà cho con ngoài hiên Ba gởi lại

Và xa con lần nữa sáng mai này .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here