Lời Cho Em

  Bình thuận vào đông mưa lắm không Nhớ mang thêm áo đỡ se lòng Lời cho em Thỉnh thoảng lòng anh vẫn nhớ nhung Nhớ người hâm mộ áng thơ chung Nhớ anh quên gọi...

Tâm Sự Loài chim biển 6

  Sau khi viết xong bài kịch sớ táo quân lòng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, đây là lần đầu tiên trong thơ Hoàng Gia Anh có bài sớ táo quân cống hiến độc giả. Thưa...

Anh Hùng Dân Tộc

Ôi mê linh !!!             Ngàn năm lịch sử căm hờn             Giặc tàn xâm lăng đất nước             Giống nòi thống khổ lầm than             Tóc ai tung bay theo gió             Xua quân đánh đuổi giặc...

Baby Hat – The letter from my friend

I worked with Captain Andy on the Jaxon T. We had a great trip. Andy and his crew were friendly and very accommodating. I knit this little hat for the baby on the way. He was very excited to...

Tấm lòng vàng

  Ta mang áo gấm về làng Đừng quên mang « tấm lòng vàng » tặng quê Tấm lòng vàng Cảm ơn mỗi tấm lòng vàng Làm ân nhân kẻ nghèo nàn nắng sướng Bảo trợ bát...

ĐÊM BƠ VƠ

  Đêm nay lạnh             Vầng thơ lười biếng viết Buồn bơ vơ             Ngòi bút cũng bơ vơ Hay ta quên             Âm điệu ghép vào thơ Ừa có thể             Có thể là...