Mây bay qua con đò chiều vắng khách

Bên dòng sông chờ đợi lũ mưa ngâu

Có ai hỏi tôi không buồn đáp lại

Lòng suy tư cho thế thái tình sầu

Mắt đăm chiêu nhìn qua chòm xóm nhỏ

Người bơ thờ thức trắng cả đêm thâu

Đi tìm em gót dày mòn sỏi đá

Anh về đây nàng nở bỏ đi đâu

Em sang ngan không một lời từ giã

Vì yêu em anh đắp nấm mộ sầu

Máu tương tư khắc lời vào bia đá

Lòng u buồn chôn chặc khối tình sâu

Nếu mai kia trên đường về em qua đó

Đừng ngước nhìn xin hãy bước đi mau

Đừng để anh thêm một lần đau khổ

Nấm mộ sầu không muốn đắp thêm cao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here