Bài thơ này, tôi làm tặng người mẹ kính yêu của tôi trong ngày mừng thọ mẹ.Người đã có công ơn sanh thành, nuôi nấng tôi nên người.

Nhớ ơn dưỡng dục đức cù lao

Thương mãi lòng con tự thưở nào 

Cha đắp công trình nuôi dưỡng dạy 

Mẹ bồi cơm sữa, nghĩa thâm cao 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here