Bến yêu đã có thuyền rồi

Thuyền trôi giây tháo thả trôi lững lờ

Nàng không quên mối duyên thơ

Để tôi ngày nhớ đêm mơ mỗi mình

Tháng năm tôi mãi chung tình

Nhớ ai cười nói với mình trong phone

Nàng thơ như cánh chuồn chuồn

Khi vui nàng đậu khi buồn nàng bay

Tưởng rằng tình mộng chia tay

Tôi vương vấn nhớ nàng say duyên lòng

Bên đường bỏ đóa bông hồng

Sóng dồi gió dập theo chồng sang ngang

Nếu không là kẻ phụ phàng

Thì âu cũng đó lật trang sử tình

Không lời thệ hải sơn minh

Lòng tôi mãi nhớ duyên tình nhớ thương

Nàng đang xở rối tơ vương

Còn tôi gom góp nhớ thương mỗi ngày

Hoa đào trước gió bay bay

Thu buồn quá tuyệt thơ hay lắm rồi

Cảm ơn thơ cảm ơn trời

Duyên thơ tôi đã gặp người tình chung

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here