Một thúng tài

Vợ trình bày:

Thơ đâu làm mãi hỡi ông chồng

Chẳng chịu giăn câu kiếm mấy đồng

Nợ trả chưa xong đầu tóc bạc

Gia đình nhờ cậy mỗi mình ông!


Chờ ông đi đánh cá ngoài khơi

Mỗi chuyến tàu vô chẳng mấy lời

Cứ thế ba năm dài đằng đẳng

Lấy đâu xoay xở nợ nần vơi!

Chồng trình bày:

Tội quá mình ơi: cố gắng chờ

Thời cơ chưa tới! tại chi thơ

Sáng ra anh thức lo mồi sớm

Tối phải lên câu đến hết giờ


Thơ thẩn muốn làm khi rảnh rỗi

Mỗi ngày chút đỉnh một vài câu

Yêu em anh vẫn yêu thơ chứ

Ghen mãi làm chi để nhức đầu

Vợ trình bày:

Thiên hạ đồn rum dưới chợ tầu

Anh ra ngoài biển chẳng lo câu

Anh lo trang điểm nàng thơ đẹp

Bỏ mẹ con em chịu dãi dầu

 

Dãi dầu gian khổ sá chi mô

Thiên hạ bàn ra kẻ tán vào

Đứng giữa em không phường xỏ lá

Thế mà tai tiến mãi lao xao

 


Chồng trình bày

Lao xao mặc kệ chuyện người ta

Đừng hiểu lầm anh tội lắm mà

Duyên với nàng thơ tơ nguyệt định

Nặng tình ngòi bút nỡ nào xa


Anh hứa từ đây cố gắng cày

Nhà mình! Mình biết! Biết chi ai

Mau lo trang điểm dung nhan đẹp

Khiên hộ cùng anh một thúng tài.

Hoàng gia anh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here