Đất nước ta đang thực hiện nhà nước pháp quyền XHCN, luật pháp phải nghiêm minh, giữ vững kỷ cương phép nước. Là một công dân tôi rất mừng, không có chuyện ” Thả thằng ăn cắp, bát người tố cáo” như các nước tư bổn ! Bạn ra đường nếu phạm luật giao thông là đồng chí công an “tặng” ngay một phiếu nộp phạt. Rất đúng. Dân ta không mấy tự giác, cứ phạt cho chừa.

  Thế cho nên cuốn sách Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường ăn phạt là rất đúng luật. Vừa mới ra lò được mươi ngày thì “cu cậu” xơi 4 án phạt. Thứ nhất là phạt chưa được phát hành vì đọc nội dung chưa xong. Thứ nhì là phạt phạm luật chưa đủ 10 ngày sau khi nộp lưu chiểu (mới có 8 ngày rưỡi) đã có sách trên thị trường. Thứ ba vì phạm mấy điều trên nên phải thu hồi sách. Thứ tư là phạt “vi cảnh” 5 triệu đồng cho biết mặt.

  Xuất bản, báo chí cũng như người tham gia giao thông, sai là phạt. Nhà văn Hoàng Minh Tường hãy rút kinh nghiệm chứ không “đùa” với luật pháp được đâu. Sau lần này tôi tin rằng nhiều nhà văn chúng ta rút được kinh nghiệm tránh bị “ăn đòn” như quý tử của Hoàng Minh Tường.

Chiều nay (5-9) hội đồng thẩm định Thời của thánh thẩn sẽ nhóm họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội, nhà thơ Hữu Thỉnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here