Con quỳ xuống giữa giáo đường vắng vẻ

Xin nguyện cầu chúa cứu thế ba ngôi

Chúa thương tình cứu giúp Việt Nam tôi !!!

Bị đàn cháu Hán-Minh-Đường cướp đảo

Lịch sử còn ghi ngàn năm đô hộ

Lũ tham tàn chiếm lấn mãi không tha

Giang san này là xương máu ông cha

Đạo trung hiếu quyết tâm gìn giữ lấy

Gương đô hộ đọa đày ta đã thấy

Chớ tin người hãy bảo vệ biên cương

Có yêu dân đất nước lúc phú cường

Khi quốc biến thiếu chi người trung nghĩa

Chân lí rõ ràng sự đời mai mỉa

Thương quê hương thơ viết chẳng thành câu

Giữa đêm nay con quỳ gối nguyện cầu

Lạy ơn chúa tiếp thu lời khấn nguyện

Sanh và lớn cuộc đời trên sóng biển

Nợ tình quê tính nước vẫn còn mang

Nay tuổi già khó gánh vác giang san

Mượn ngòi bút thay làm thanh sắt bén

Nhớ hội nghị Diên Hồng dân quyết chiến

Đuổi ngoại xâm ra khỏi nước non nhà

Đảo Hoàng-Trường trả lại Việt Nam ta

Xin lạy chúa con là người ngoại đạo.

Ֆ A Men ֆ

Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here