Dốc đá cheo leo cũng cố trèo

Thay đồi núi tiếp giữa đường eo

Gò cao trông xuống dòng nước nhỏ

Khuấy động trường gian một mái chèo

Gối mỏi đôi chân chầm chậm bước

Còng lưng tuổi hạc vẫn đòi leo

Hỏi trong thiên hạ từng lên núi

Có thấy trời trăng đất chuyển xiêu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here