LÀNG VĂN DIỄN NGÂM


Quán làng văn khách nào cũng khách

Đối xử nhau từ cách tương quan

Nghe đồn nhân sĩ trần gian

Lắm nhà trí thức – nhiều trang hiền tài.


*

*        *


Thân đã có đôi vài năm chữ

Cửa làng văn đến thử xem sao

Không vào đâu thấy thấp cao

Đâu nghe lời ngọc hòa vào ý châu.


*

*        *


Ngoài cánh cửa đối đầu văn hóa

Họa sĩ bình hí họa nhà thơ

Trông lên bản vẽ lu mờ

Văn chương lộn với tờ trong khuôn.


*

*        *


Chàng họa sĩ vẽ tuồng miệt thị

Đẹp đẽ gì cũng chỉ thế thôi

Mời nhà thơ khổ theo tôi

Ta vào biển mặn yêu đời gió trăng.


*

*        *


Đời gió trăng, ai bằng ta nhỉ

Ngắm chị hằng thỏa chí đêm thu

Quanh năm tứ hải ngao du

Quên đi câu chuyện lu bù làng văn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here