Mẹ già yếu đèn reo trước gió

Con túng cùng chuyến có chuyến không

Làm cha cọng với làm chồng

Mẹ già nặng nghĩa trong lòng cưu mang


Gọi hiền nội nàng làm dâu trưởng

Thay ta về phụng dưỡng mẫu thân

Ta còn nặng kiếp phong trần

Sẽ về gặp mẹ mỗi lần đêm mơ
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here