Nay mổi mùa xuân mất Mẹ rồi

Từ đây con Mẹ mãi xa xôi

Từ đây trống vắng càng thương nhớ

 

Và cũng từ đây luống ngậm ngùi

Mùa xuân năm trước Mẹ mỏi trông

Nay thấy xuân sang tím cả lòng

Cứ mổi xuân về thường dối Mẹ

Để lòng Mẹ mải mỏi mòn trông

Mổi mùa xuân tới khơi lòng nhớ

Nhớ mổi mùa xuân Mẹ ước mong

Mẹ ước mong xuân chúng nó về

Cháu con đoàn tụ với tình quê

Con lo kinh tế không về được

Lạy Mẹ xuân sau tính toán về

Thêm một mùa xuân nửa cũng là

Thêm lần dối Mẹ để xuân qua

Xuân qua mang cả niềm nhung nhớ

Trong trái tim thương củaMẹ già

Nay mổi mùa xuân lòng con nghẹn

Không còn dối Mẹ để xuân qua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here