Nay mỗi mùa xuân mất mẹ rồi

Từ đây con mẹ mãi xa xôi

Từ đây trống vắng càng thương nhớ

Và cũng từ đây luống ngậm ngùi

Mùa xuân năm trước mẹ mong trông

Nay thấy xuân sang tím cả lòng

Cứ mỗi xuân về thường dối mẹ

Để lòng mẹ mãi mỏi mòn trông

Mỗi mùa xuân tới khơi lòng nhớ

Nhớ mỗi mùa xuân mẹ ước mong

Mẹ ước mong xuân chúng nó về

Cháu con đoàn tụ với tình quê

Con lo kinh tế không về được

Lạy mẹ xuân sau tính toán về

Thêm một mùa xuân nữa cũng là

Thêm lần dối mẹ để xuân qua,

Xuân qua mang cả niềm nhung nhớ

Trong trái thương của mẹ già

Nay mỗi mùa xuân lòng con thẹn

Không còn dối mẹ để xuân qua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here