Khóc mẹ

Nửa đêm nghe tiếng mẹ kêu

 

Giật mình dòng lệ chảy theo cuộc đời

 

Đau lòng con lắm mẹ ơi

 

Khóc thương trên chốn biển trời gió mây.

 

Mẹ ơi!

 

Tàu sắp chạy nghe tin mẹ bệnh

 

Nằm nhà thương lúc tỉnh lúc mê

 

Dầu mồi đá chợ đầy ghe

 

Dùng dằng nữa ở nữa về không yên.

 

Trách tạo hóa làm phiền kẻ khổ

 

Lệ làm con giọt đổ đầy vơi

 

Đớn đau gọi chẳng thấy trời

 

Con xin giảm thọ thay người bình yên.

 

Tình mẫu tử thiêng liêng vô lượng

 

Nghĩa cưu mang nặng kiếp ơn sâu

 

Dầu thân nắng dãi mưa dầu

 

Cũng không đền đáp cơn đau sinh thành.


 

Mẹ già yếu đèn reo trước gió

 

Con túng cùng chuyến có chuyến không

 

Làm cha cọng với làm chồng

 

Mẹ già nặng nghĩa trong lòng cưu mang.

 

Gọi hiền nội nàng làm dâu trưởng

 

Thay ta về phụng dưỡng mẫu thân

 

Ta còn nặng kiếp phong trần

 

Sẽ về gặp mẹ mỗi lần đêm mơ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here