Hay it than phien hon .style1 { text-align: center; } .style2 { text-align: center; color: #FFFFFF; }

Có chuyện gì đó
làm cho bạn lo lắng hoặc bận tâm ?

——-o0o0o0o——-

Hãy than phiền ít hơn và
cho nhiều hơn nữa ! …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here