Một ông cụ tuổi đời hơn bảy chục

Cõng mẹ già lánh cuộc chiến quê hương

Hai đôi chân chậm rãi bước trên đường

Lưng đỡ mẹ, đất trời nhìn nhỏ lệ

Bà cụ đã hơn trăm ngoài tuổi lẽ

Mắt trừng nhìn khói lửa ngập tan thương

Căn nhà xưa có hai mẹ con nương

Nay đã cháy không còn nơi trông tựa

Nước mắt mẹ khô cằn vì khói lửa

Bàn chân con thấm mệt bước đường xa

Hỡi nước lớn ngang tàn

Tạo cuộc chiến can qua

Máu máu máu biển người đang chết chóc

Ai đã làm vầng thơ tôi đang khóc

Xác con người chôn dưới lớp dầu tươi

Ai đã biến lương tâm

Thượng đế tạo làm người

Thành ác quỷ, tôi chưa từng thấy quỷ                            

“IRAQ-WAR là câu chuyện thơ có thật, mẹ là niểm kính yêu thiêng liêng, trên mọi tầng lớp tuổi, nhìn sâu vào hình ảnh tác giả dàn dựng. Trông và nghe qua, không đổ lệ, thì chưa phải là tâm của một con có hiếu. Trời đất còn cảm động huống gì là người”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here