Đọc lại bài viết mãi biết yêu thương, của đọc giả Huỳnh Nhật Định. Tôi xin chân thành cảm ơn ông đã nghĩ tốt về tôi. Sự phân tích về tình yêu và tình thương của ông thật chính xác. Phù hợp với tình yêu thương nhân loại trong cầu hóa hiên nay đã và đang xây nhịp cầu bác ái. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông đã viết lời lẽ thật trung thực.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here