Xa quê hơn nữa cuộc đời

Cho tôi được gởi đôi lời củng quê

Gởi ông TRẦN NHƯỢNG

Đọc thư ông,gởi cho ông huyện Hoàng Trường Sa, tôi cảm phục ông trong tinh thần yêu nước. [Trích đoạn thơ ông viết]

“Tháng 1 năm 1974, các đồng chí Trung quốc chiếm đảo Hoàng sa , những người chế độ Sài gòn chiến đấu, rồi hi sinh trên vùng ông bà, với lòng yêu nước, tôi cảm ơn họ, dòng máu VIỆT đã đổ nơi đây, là cột mốc muôn đời”

Ông đã cảm ơn Họ, hi sinh trong tinh thần yêu nước, ông rất được xứng đáng là một  nhà thơ Việt Nam viết về trang sử lược, xin ông nhận nơi tôi với  tấm lòng chân thành đầy ngưỡng mộ. Ông đã kích thích bầu nhiệt huyết của dòng tộc VIỆT.Trải qua biết bao ngàn năm thăng trầm vận nước, VIỆT NAM quê hương tôi, quê hương ông, quê hương của 85 triệu con tim yêu nước, muôn đời sẻ là bức trường thành kiên cố, xây bằng tinh thần dân tộc, yêu quê cha đất tổ, bức trường  thành đó – đồng quan điểm với sự bổ nhiệm ông huyện Hoàng Trường  Sa hôm nay và ngày mai- Hoàng Trường Sa vẫn là hải đảo trong lòng nhân dân Việt Nam muôn đời bất diệt /

Thân chào Ông

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here