HOÀNG HẬU EMMA HAWAII

 

 

Ngoài cổng thành bao quanh lính Mĩ

Trong hoàng cung chuẩn bị chuyền giao

Tầm vông lưỡi mác kiếm đao

Chiến tranh với súng bên nào hơn thua.

 

Trên ngai vàng không vua chỉ thị

Dưới triều thần võ bị thô sơ

Thương dân biết tính sao giờ

Tay cầm bút ký ngẫn ngơ cả hồn.

 

Lòng đau thắt núi non hùng vĩ

Thế ngang tàn giặc Mĩ hung hăng

Chàng ơi có hiểu thiếp chăng

Vì dân thiếp phải quấn khăn quốc hờn.

 

Quân của Mĩ chờn vờn hải đảo

Cuộc tương tàn sắp nổ tung đây

Ngoài thành quân giặc bao vây

Trong thành phận gái thiếp thay thế chồng.

 

Tay cầm bút lệ sắp chảy

Máu quốc hờn đốt cháy tâm can

Chàng đi bỏ lại gian san

Quần hồng phận gái thay chàng cứu dân.

 

Ngôi chín bệ cán cân tuy nặng

Máu dân lành thiếp chẳng làm ngơ

Tấm thân liễu yếu đào tơ

Làm sao thiếp giữ cỡi bờ tiền nhân

 

Tay cầm bút phân vân khôn tả

Cảnh quốc hờn lã chả dòng châu

Lúc này chàng bỏ đi đâu

Để trăm thảm gắng ngàn sau thiếp mang.

 

Thế giặc mạnh ngang tàng uy hiếp

Vào hoàng cung buộc thiếp chuyển giao

Đau lòng biết tính làm sao

Chính tay thiếp đổ cơ đồ chàng xây

 

Bồng lai đảo từ đây đổi chủ

Cả hoàng cung bao phủ tan thương

Ngai vàng chẳng có quân vương

Triều thần ngơ ngáo hậu đường bó tay.

 

Thiếp phận gái khó thay lịch sử

Bút cầm tay từng chữ run run

Kí tờ chuyển nhượng lệ tuôn

Toàn dân đang để tang buồn quốc vong.

 

 

 

           

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here