Cháu còn nghèo lắm cậu trời ơi

Sóng gió quanh năm phủ cuộc đời

Giọt máu hoàng gia dòng dõi cậu

Giàu sang cậu nở chẳng thương tôi.

Quanh năm vất vả biển hawaii

Lưng cõng mưa đêm đội nắng ngày

Gian khổ quản bao đời biển mặn

Túng cùng nhờ vả vợ con xoay.

Sáng nay ra thẻo bủa câu chiều

Thầm nguyện trời cao cậu kính yêu

Giọt thảm khôn ngăn dòng lệ cháu

Đoạn sầu khó cản mẹ buồn theo.

Mẹ mãi khuyên năng hãy nguyện cầu

Lẽ nào trời cậu bỏ rơi đâu

Cháu vâng lời Mẹ hằng đêm khấn

Khấn vái trời cao cháu khẩn cầu.

Không cùng huyết thống thì cháu chẳng

Cháu chẳng than van cảnh túng nghèo

Khổ nỗi hoàng gia dòng dõi cậu

Ra đường chúng bạn xúm nhau trêu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here