HÒ ĐỐI ĐÁP “CHÂN QUÊ”

Nam: Ai đang tát ánh trăng vàng hò lơ

Ánh trăng đẹp quá hố lơ

Sao nàng đổ đi hò lơ hố lơ

Ai lắng nghe chúng tôi hò lơ hò lơ

*****

Quý danh nàng gọi tên chi hò lơ

Nàng không cho biết hố lơ

Tôi đi không đành hò lơ hố lơ

Ai lắng nghe chúng tôi hò lơ hò lơ

******

Sao nàng đỗ ánh trăng thanh hò lơ

Ánh trăng sáng toả hố lơ

Chung quang đìa làng hò lơ hố lơ

Ai lắng nghe chúng tôi hò lơ hò lơ

******

Đìa làng của ông xã làng hò lơ

Ông xã làng hỏi hố lơ

Có chồng hay chưa, hò lơ hố lơ

Ai lắng nghe chúng tôi hò lơ hò lơ

*******

Nữ: Ông xã hỏi ! Em xin thưa hò lơ

Thương mẹ vất vả hố lơ

Em chửa có chồng hò lơ hố lơ

Ai lắng nghe chúng tôi hò lơ hò lơ

Nhờ ai tát nước ra đồng hồ lơ

Mà ông xã hỏi hó lơ

Có chồng hay chưa hò lơ hó lơ

***

Mẹ già nắng sớm chiều mưa hò lơ

Không ai chăm sóc hó lơ

Sớm trưa mặn nồng hò lơ hó lơ

Ai lắng nghe, chúng tôi hò lơ – hớ lơ

***

Giúp em tát nước ra đồng _ hò lơ

Giúp em nuôi mẹ hó lơ

Em không chối từ hò lơ hó lơ

Ai lắng nghe chúng tôi hò lơ hò lờ

***

Song ca: giúp em …….. giúp em tát nước ra đồng

Giúp em … giúp em nuôi mẹ

Em không chối từ —- em không chối từ

Hò lơ hó lơ – ai lắng nghe chúng tôi

Hò lơ hó lơ hò lờ

Soản giả

HOÀNG GIA ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here