Hơn bốn mươi năm học đời học mẹ

Mẹ dạy con học đạo lí làm người

Đừng gian tham hống hách lại khinh đời

Học lẻ phải lời hay tâm giác ngộ

Nên giúp đở thương yêu người nghèo khó

Học nhân từ đạo nghỉa chớ quan liêu

Với đồng bào nghèo khổ hảy thương yêu

Nếu mình khá nên nhường cơm chia áo

Đường đạo phật là từ bi cứu độ

Yêu chúng sanh như thể bản thân mình

Lòng thương người giàu đức tính hi sinh

Không là thế dãu học nhiều vô nghĩa

Khinh khi người quá thái bị người khinh

Yêu bản thân không lừa dối lời mình

Trọng phẩm cách!! để mãi còn nhân cách

Là phụ mẫu phải giử mình trong sạch

Lời nói thông nên uốn lưởi phòng thân

Đạo làm người cốt lỏi chính là nhân

[ Nhân] đả mất , cá tính người đả mất

Lời Mẹ dạy con chép sao chân thật

Cảm ơn đời và Mẹ dạy khuyên con .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here