Nắng gắt gao đón chào hạ đến

Cõi trần gian ai mến em đâu

Em về nắng phủ trên đầu

Em về cây cỏ thay màu khô khan

Ngoài đông cỏ nắng chan oai bức

Trong phòng the nóng nực con thơ

Vắng em dân chúng được nhờ

Em về cây cỏ mong chờ em đi

Tình của hạ anh ghi ngàn thưở

Buổi tan trường gặp gỡ ngoài sân

Lòng anh dạo ấy buâng khuâng

Hạ ơi ta đã bao lần chia tay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here