Thay mặt toàn thể Phật tử Niệm Phật Đường Thiện Minh, chúng tôi ghi nhận tri ân công đức cúng dường đóng góp tịnh tài, tịnh vật của thiện tín thập phương xa gần đã phát tâm hỷ cúng để xây dựng ngôi BẢO ĐIỆN, Nguyện hồng ân TAM BẢO chứng minh gia hộ cho toàn thể gia đình Qúy vị thân tâm thường lạc mọi sự được cát tường như ý.

PHƯƠNG DANH THIỆN TÍN CÚNG DƯỜNG:

1/
Họ và tên: NGUYỂN NGỌC CHÂU
Địa chỉ : Honolulu Hawai – USA
Tịnh tài: 200usd
Tịnh vật: không

2/
Họ và tên
:
VÕ THỊ NGỌC THANH
Địa chỉ: Honolulu Hawai – USA
Tịnh tài: 100usd
Tịnh vật: Không.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Mọi người có thể xem thêm bài viết : Hoan Hỷ Cúng Dường Xây Dựng Niệm Phật Đường Thiện Minh

Rất mong nhận được sự đóng góp các quý độc giả cùng các Phật tử gần xa cũng như các bậc thiện tâm, thiện tín đối với Niệm Phật Đường Thiện Minh.

 

Trưởng ban HOÀNG HỮU NGHỊ
SĐT: 0977.487.601

Phó ban Nguyễn Đình Nhanh

SĐT: 0972.051.167.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here