Cơn đau nào nghe mẹ mê man

Vui nào bằng tin mẹ bình an

Anh nghe từng giọt mặn

Trên má đời phần số gian nan

Lạy Phật trời mừng quá đi thôi

Anh khấn lạy ngọt diệu

Nhờ chúa người ban phước phần tôi

Đâu ai vui bằng hơn đứa con trai

Giữa biển trời tình hiếu đôi vai

Ôi cuộc đời sao dài gian khổ

So với người hơn không mấy ai hơn

Chưa làm tròn bổn phận con trai

Khoác tình nhà tình mẹ lên vai

Giữa biển trời lo cơm áo ngày mai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here