Đêm nay lạnh

            Vầng thơ lười biếng viết

Buồn bơ vơ

            Ngòi bút cũng bơ vơ

Hay ta quên

            Âm điệu ghép vào thơ

Ừa có thể

            Có thể là vậy đó

Đêm nay lạnh

            Mùa đông nhiều mưa gió

Con tàu say

            Nghiên ngã tựa hôm nào

Đêm nay buồn

            Cũng chẵng hiểu vì sao

Đời chim biển

            Lẽ nào buồn mãi thế

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here