***Tiếng tăm vang dội đông dương

Sợ chi đám giặc ! ngô đường hán minh***

Phóng lao cậu phải theo lao

Mỗi chuyễn tàu vào có mấy bài thơ

Sáng thường thức sớm bốn giờ

Lúc này yên tĩnh thì thơ chịu vào

Mỗi lần sóng lớn thuyền chao

Nhiều lúc thơ vào tàu lại ngã nghiên

Yêu thơ cứ thế mà nghiền

Thơ làm trong lúc con thuyền đang say

Say đêm thuyền lại say ngày

Cậu vịn bên này thuyền ngã bên kia

Lắm khi say đến lúc giá

Thơ say trên biển mấy ai chịu làm

Cuộc đời đã vậy đành cam

Nếu cậu không làm chắc chết đem theo

Cháu nên thương kiếp thơ nghèo

Đừng để thất lạc là điều cậu mong

Ai chê chẳng để trong lòng

Người khen cố gắng ý trong lời ngoài

Trang thơ độc giả xem coi

Lòng cậu hẹp hòi ai ghé đến thăm

Trên đầu sóng bạc quanh năm

Con thuyền say sóng

Cậu nằm say thơ

                                    Hoàng gia anh

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here