Vầng trăng soi sáng mãi bên ta

Quanh chiếc thuyền câu gió lướt qua

Trăng muốn cùng ta vào vũ trụ

Băng ngàn sóng nước biển trời xa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here