Xuân này đã mấy mùa xuân hẹn

Mẹ ngóng chờ con cả tấm lòng

Mỗi độ xuân về mai cúc nở

Con buồn biết mẹ nhớ thương mong

Thêm một mùa xuân tuổi chất chồng

Trong lòng mẹ mãi mỏi mòn trông

Mẹ cho con hẹn mùa xuân nữa

Con sẽ về chia giọt lệ nồng

Mùa xuân cây lá trổ trăm hoa

Đem vạn yêu thương đến mỗi nhà

Tội nghiệp con buồn thân viễn xứ

Nghẹn ngào dối mẹ mấy xuân qua

Xuân về nhân loại thắm niềm vui

Riêng chỉ đời con mãi ngậm ngùi

Cái giá mỗi mùa xuân phải trả

Thẹn thùng dối mẹ ở đầu môi

Đã mấy mùa xuân hẹn chưa về

Trong lòng chắc mẹ nhớ con ghê

Bên này gia cảnh cần con lắm

Nặng gánh lo toan chẳng nỡ về

Mỗi độ mùa xuân trên đất khách

Con thuyền kinh tế mãi ra khơi

Mẹ cho con hẹn thêm xuân nữa

Chẳng phải vì con bởi tại trời

Tại trời ! sắp đặt kiếp gian nan

Khoác nặng vai con mỗi lúc càng

Mỗi lúc càng lo càng nhớ mẹ

Mẹ là hiền mẫu nhất trần gian

Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here