Thiên hạ chúc em cũng đã nhiều

Quà mừng em nhận biết bao nhiêu

Muốn mua vài món nhưng anh chẳng

Đành họa đôi vầng bảo chị thêu

Nếu ý thơ anh còn vẫn đẹp

Và đường kim chỉ nét không xiêu

Lòng thành gởi món quà nho nhỏ

Thương tặng về em gái mến yêu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here