Có ai hiểu được nghĩa tình yêu

Nhận xét tùy theo góc mỗi chiều

Yêu không thố lộ là yêu trộm

Trộm nhớ thầm thương mới thật yêu

Yêu vì thể xác thường là dối

Dối được lòng nhau dối bởi yêu

Trăm thương cũng có đôi lần dối

Chỉ dối lời thôi chẳng dối yêu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here