Home Nhật kí tác giả

Nhật kí tác giả

Wrote about Hoang Gia Anh – by Kurt

               It’s easy to tell how much work Hoang Gia anh puts into his poetry and song writing, but I wonder how many people know about his other full time job as a...

Wrote about Hoang Gia Anh – by Kurt

            It’s easy to tell how much work Hoang Gia anh puts into his poetry and song writing, but I wonder how many people know about his other full time job as a long-line...

MOST COMMENTED

Tha thứ cho nhau trong vẻ đẹp ca trù

Phát hiện cuốn sách “Nguyễn Công Trứ với hát ca trù” của tác giả Phan Thư Hiền có sự bất cập trong công tác...

NHỚ AI

TÔI LUẬN PHÊ BÌNH

HOT NEWS